Gratis Summer Class

Op dinsdag 9 juli 2013 gaan wij starten met een gratis Summer Class in Limburg.

Bent u op dit moment geïnteresseerd in de mogelijkheid om zelf iets te starten, maar u weet niet precies wat en hoe? Deze Summer Class biedt u een exclusieve mogelijkheid om onder professionele begeleiding op een veilige manier te werken aan een echte onderneming.

Deze Summer Class is zeer praktisch van opzet en bestaat uit 8 lessen van ongeveer twee uur. Samen met u gaan wij op pragmatische wijze aan de slag met het succesvol starten en laten groeien van uw eigen onderneming. Geheel op maat en naar persoonlijke behoefte.


Voor wie is dit interessant?

Voor iedere Limburger m/v van 18 tot 68 jaar die gemotiveerd is om te werken aan een succesvolle onderneming. Ongeacht opleiding, opleidingsniveau en werkervaring.


Voordelen voor u

Zoals eerder opgemerkt, deze Summer Class is zeer praktisch van opzet. U wordt niet overladen met allerlei theorie waarvan u zelf maar moet bezien hoe dit in de praktijk valt in te zetten.  Op interactieve wijze gaan wij samen met u aan de slag met een echte onderneming.

U kunt rekenen op professionele begeleiding, zowel persoonlijk als binnen groepsverband.

Deze Summer Class is uitstekend te combineren met/ naast uw huidige activiteiten.

Alle inkomsten die u weet te genereren uit uw onderneming zijn voor u.

Naast uw inzet en motivatie kost het deelnemen aan deze Summer Class u helemaal niets.


Aanmelden

Indien u graag wilt deelnemen aan deze Summer Class dan kunt u zich per e-mail aanmelden  via summerclass@concerncoach.com.

U krijgt na uw aanmelding een bevestiging van deelname en nadere details betreffende de locatie.

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers

Posted in Nieuws | Leave a comment

Het moet anders, het moet beter……… dan de concurrent

Het moet anders, het moet beter……. dan de concurrent!

Kosten, marges, marktaandeel, consumenten vertrouwen; onderwerpen die volop aandacht hebben in de media. Deze onderwerpen houden ook menig ondernemer bezig met het vinden van een antwoord op vragen als “Wanneer komt er herstel?”, “Hoelang kunnen wij het nog volhouden?” en “Wordt het misschien toch tijd om zaken anders aan te pakken?”

Serieuze vragen die serieuze aandacht behoeven, want als de gebaande paden niet leiden tot het wenselijke doel dan zal er aandacht moeten zijn voor datgene wat zich afspeelt buiten de grenzen van wat vertrouwd en bekend is.

Life begins at the boundary of your comfort zone

Het leven begint aan de grens van uw comfortabele zone

Verandering begint bij jezelf en dat is best lastig, omdat je bij veranderen buiten jouw comfortabele zone moet treden. Hoewel de meeste mensen niet bang zijn voor verandering is het de onzekerheid waar we moeilijk mee om kunnen gaan. We willen weten waar we aan toe zijn, wat we kunnen verwachten. Als je plotseling iets moet doen wat je nooit eerder hebt gedaan sta je al snel buiten je comfortabele zone. Je voelt je dan onzeker, angstig wellicht, je werpt mentale barrières voor jezelf op in de vorm van excuses om het niet te hoeven doen, et cetera. Een deel van jou wil de deur openen om te ontdekken, een ander deel wil zekerheid en maakt het je moeilijk om je comfortabele zone te verlaten middels een lastig te openen slot. Kortom, de deur kan wel open, maar we hebben er wel een lastig slot op gezet, zoals bovenstaande afbeelding pakkend illustreert.

De comfortabele zone is jouw mentale beeld over dat wat jij wel en niet kunt, wat goed voelt en wat juist niet, wat herkenbaar is en wat niet. We hebben allemaal een comfortabele zone. Waar het gaat om resultaten van prestaties heeft ieder mens verwachtingen van zichzelf en zijn omgeving, welke zijn gebaseerd op het verleden en daarmee herkenbaar zijn. Wanneer resultaten niet in lijn liggen met de verwachting wordt doorgaans gewerkt aan verbeteringen die herkenbaar, of (algemeen) geaccepteerd zijn. Wanneer dit in de praktijk niet blijkt te werken vraagt dit om een verandering of oplossing die tot nog toe onbekend is en waarvan je niet weet of je het kunt of niet. Kortom een verandering of nieuwe situatie die er voor zorgt dat je noodgedwongen uit de comfortabele zone wordt gehaald. Dat brengt soms spanning met zich mee. Het heet niet voor niets comfortabele zone. Het voelt veilig om te blijven doen wat je altijd hebt gedaan. Routines, dezelfde dagelijkse contacten, hetzelfde werkritme of de veiligheid van een stabiele werkomgeving zijn gedragingen die horen bij de comfortabele zone. Dit gedrag zien we terug wanneer er naar hulp wordt gezocht. Te gemakkelijk wordt er gezocht naar een partij met werkervaring binnen dezelfde branche, of een partij die een veranderingsproject bij de concurrent heeft gedaan. De valkuil hierbij is dat er niet wordt gewerkt aan werkelijke verandering, maar aan verbeteringen die hun nut in de praktijk hebben bewezen. De vraag is of je hier wel op zit te wachten.

Succesvolle verandering bij de concurrent is geen garantie voor het eigen succes

De moeilijkheden van deze tijd vragen om onderscheidend vermogen van een onderneming. Dit betekent dat je er niet bij bent gebaat om op gelijke wijze te presteren als de concurrent. Het gaat er om het beter te doen dan de concurrent en dan bij voorkeur op die (markt)gebieden waar deze het laat liggen. Daarbij is het de vraag of datgene wat bij de concurrent werkt ook hetzelfde effect heeft op jouw eigen onderneming. Immers, jouw organisatie is niet te vergelijken met die van de concurrent. Dus waarom zou je dan wel het zelfde doen als de concurrent wanneer het aankomt op veranderen.

Er zijn talloze methodieken, technieken en ‘tools’ die kunnen helpen bij ontdekken en toepassen van nieuwe mogelijkheden. Deze moeten passen bij en bijdragen aan de visie, missie en identiteit van jouw organisatie. Daarbij moeten de gekozen methodieken, technieken of ‘tools’ passen binnen de strategie en is het van belang dat jouw mensen er mee overweg kunnen. Iets mag dan wel nieuw zijn, maar dat betekent niet dat het niet goed mag voelen. Dit is dan ook precies de essentie van de verandering. Eerder had ik het over het openen van de deur en het lastige slot dat er op zit. In de afbeelding hierboven staan ‘tools’, of technieken afgebeeld die het lastige slot op de deur kunnen openen. Goed, de deur kan dan wel open, maar misschien voelt het beter als deze ook weer dicht kan. Dit betekent dat niet iedere ‘tool’, techniek of methodiek kan worden aangewend om enerzijds de deur op non-destructieve wijze te openen, maar dat de aandacht ook zal uit moeten gaan naar een eenvoudig te bedienen slot, of wellicht een deur die er wel is, maar die jou niet binnen houdt. Hetzelfde werkt ook in de praktijk. Zonder je te beperken door de ontwikkelingen bij de concurrent is het van belang te kijken naar de mogelijkheden die voor jou en jouw onderneming werkelijk het verschil maken. Samenwerking met of begeleiding door een partij met ervaring buiten de branche kan hierbij verrassende oplossingen bieden.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Wij wensen u voorspoed in 2012

Posted in Nieuws | Leave a comment

Het nieuwe werken en de gezonde organisatie

Het  nieuwe werken heeft bij vele organisaties en bedrijven de aandacht. Niet zo zeer omdat het een hype is, maar meer een middel om aansluiting te hebben bij de mogelijkheden die de huidige tijd aanreikt. Veelal betekent dit een manier van werken die medewerkers in staat stelt om zelf te bepalen waar, hoe en wanneer ze werken. Hetzij thuis, hetzij bij de klant of bij de eigen organisatie. Dat vereist een andere wijze van organiseren en aansturen van het werk, maar bovenal een andere kijk op de fysieke werkplek.

De gezonde werkplek

Voorheen was de werkplek concreet en zichtbaar voor de organisatie omdat de werkplek zich binnen de muren van de organisatie bevond. Met het oog op preventie c.q. beheersing van verzuim is er dan ook het nodige geïnvesteerd in de gezonde werkplek. Maar hoe zit dat nu precies met de werkplek volgens het nieuwe werken? Met het nieuwe werken is de werkplek minder zichtbaar en minder concreet en toch behoudt u als werkgever de zorgplicht over de gezondheid van de medewerker tijdens zijn of haar werkzaamheden. Het laatste wat u wilt is dat uw medewerker al nieuw werkend in een verzuim situatie terecht komt. U weet als geen ander dat verzuim en de aanpak hiervan een kostbaar proces is.

Het nieuwe werken; een kwestie van gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zoals eerder opgemerkt vraagt het nieuwe werken een andere kijk op de werkplek. Immers door de keuzevrijheid is de werkplek en de inrichting hiervan een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is geworden voor zowel de werkgever als de medewerker. In dit perspectief  bezien is de werkgever eerder dienend, voorwaarden scheppend. De werknemer is meer leidend voor wat betreft het gebruik, de inrichting en de ergonomie van de werkplek. In de praktijk betekent dit een volledig inzicht in de eigen werkhouding en begrip van de mogelijkheden die er zijn om de werkplek op maat in te richten. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om de auto, de thuiswerkplek of de middelen die bij de klant voorhanden zijn.

Niet denken in moeilijkheden, maar ontdek de mogelijkheden

Kijkend naar mogelijkheden in relatie tot een pragmatische aanpak hebben wij de samenwerking met paramedici uit de Oefentherapie opgezocht. Deze samenwerking met Oefentherapeuten heeft geleid tot de ontwikkeling van een verzuim preventie programma, Bouwen aan Beter. Dit is een proactief bewustwording- en verbeterprogramma voor het gezonde nieuwe werken.

Succesfactoren bij Bouwen aan Beter:

–          Persoonlijke aanpak/ maatwerk/ duidelijke structuur

–          Actief betrekken en informeren van de medewerker(s)

–          Verbeterde werkhouding/ optimaal gebruik van de werkplek

–          Inzicht in eigen verantwoordelijkheid m.b.t. gezond werken

–          Welzijn tijdens werktijden, maar ook daar buiten

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor u, of de mogelijkheden bij u in de buurt? Neem dan contact op met De Oefenpraktijk via http://www.deoefenpraktijk.nl

Posted in Nieuws | Leave a comment

Excellente Bedrijfsvoering 3.0

Excellente Bedrijfsvoering 3.0

Een zaak van extreme betrouwbaarheid

Extreme betrouwbaarheid betekent dat klanten altijd weten wat ze kunnen verwachten van een product of dienst en dat zij dit in werkelijkheid ook krijgen.

Dus altijd:

– in één keer goed
– geleverd op tijd en compleet

– tegen een voortreffelijke prijs.Het is dan ook de klant die vaststelt of er aan de verwachting is voldaan en dat er sprake is van kwaliteit. Onvoldoende invulling van de verwachting leidt maar al te vaak tot ontevredenheid. Bij het uitblijven van beterschap zal uiteindelijk de betrouwbaarheid onder druk komen te staan. Signalen van onderprestatie, waardeloze afspraken en zelfs fraude zien we dagelijks terug in de (sociale)media en betekenen vaak het begin van een negatieve spiraal. Ontevreden klanten leiden tot tegenvallende resultaten. Tegenvallende resultaten vragen om bezuinigingen om investeerders en/of aandeelhouders tevreden te stellen. Te vaak gaan deze bezuinigingen ten koste van de klant-waarde.De wereld, de economie en uw klanten veranderen continu. Het tijdperk van de korte termijn gedachte in het tevredenstellen van investeerders en/of aandeelhouders is bijna ten einde. Het gaat om continuïteit; het gaat om klant-waarde! De vraag die u zichzelf dient te stellen is “volg ik het oude stramien, of sla ik de weg in naar de nieuwe mogelijkheden?” Nieuwe mogelijkheden in het bereiken en in stand houden van een buitengewoon niveau van betrouwbaarheid in het leveren van producten en/of diensten tegen een realistisch rendement. Het bereiken van echte betrouwbaarheid is een duurzame keuze voor de toekomst. Dit is goed voor uw klanten en zeker ook goed voor u.De uitdaging van nu is het bouwen aan het vertrouwen van klanten in alle denkbare branches. Klanten willen betrouwbaarheid en u kunt hier op anticiperen door aandacht te besteden aan de waarde voor uw klant.

Excellente Bedrijfsvoering 3.0 is dan ook de weg die organisaties moeten inslaan om een buitengewoon niveau van betrouwbaarheid te bereiken en te behouden. Wij zijn u hierbij graag van dienst.Posted in Nieuws | Leave a comment

Wij willen graag samenwerken met accountancy

Posted in Nieuws | Leave a comment

Uw bedrijfsplan is de moeite waard om te evalueren

Posted in Nieuws | Leave a comment